Barang Asas Di Malaysia Jauh Lebih Murah Berbanding Negara-negara Lain Di Asia - Menteri KPDNKK